Fotografies: Joc de flautes 2017

Algunes fotografies del recent encontre Joc de flautes 2017, amb els Contravento, consort de flautes de bec de l’ECMM Vilanova i la Geltrú, Consort Pere Serra, orquestra amateur de flautes de bec de Catalunya, l’OFB, orquestra de flautes de bec del CMM Badalona i el Conjunt de flautes de bec del CMM Barcelona en motiu del Dia internacional de la música.

Joc de flautes 2017