Moltes gràcies

Moltes gràcies

Gràcies a les vostres aportacions en breu veurà a la llum el primer CD del Consort Pere Serra. Moltísssimes gràcies!

A més a més, amb l’excedent de pressupost podrem dotar el conjunt d’un important fons de partitures, en aquest cas de la llibreria de música antiga de l’editorial London Pro Musica Edition.

Ja ens hem posat en  contacte amb els nostres mecenes per tal de donar-los el CD i en breu us anunciarem el dia de la seva presentació.