Formats de contingut

Us ofereixo la creació de continguts musicals en diversos formats, així com un servei d’assessorament

a l’hora d’escollir quins són els més adequats a la vostra activitat i pressupost.
Tindreu total seguretat jurídica en materia de propietat intel·lectual, a més d’un control antiplagi assegurat.

Tots els continguts tenen el servei de publicació en català, castellà, anglès i francès.

Bànners
Posts:
articles, entrevistes i cròniques
Fotografia:
d’estudi o de directe
Vídeos:
teasers, documentals,…